Účtovníctvo - mzdy - personalistika

Spoľahlivo.  

Podvojné účtovníctvo

Spracovanie podvojného účtovníctva zahŕňa spracovanie účtovných dokladov a vedenie účtovných kníh :

  • účtovného denníka
  • hlavnej knihy
  • pokladničnej knihy
  • bankových účtov
  • knihy cenín
  • knihy došlých a odoslaných faktúr
  • krátkodobý a dlhodobý majetok
  • spracovanie DPH - daňové priznanie k DPH a kontrolný výkaz k DPH a jeho elekronické doručenie
  • vypracovanie ročnej účtovnej závierky – zostavenie výkazov
  • komunikáciu s daňovým úradom